SESSIONS GRUPALS

Els dimecres i dijous, després del dinar comunitari, són els dies del grup.

És realitzen dinàmiques per a treballar diferents aspectes a nivell grupal així com personal en la seva relació amb grup.

Setmanalment es fa una assamblea de participants per posar en comú temes generals, planificar, comunicar novetats, etc.