ACTIVITATS INTERNES

Activitats programades de dilluns a dijous dels diferents itineraris.

Dos divendres al mes, de forma alterna, també es realitzen activitats internes extraordinàries:

  • Visites a entitats
  • Jornades pràctiques
  • Tallers
  • Activitats de lleure