EL PROJECTE

La inclusió social fonamentada en el principi d’igualtat de totes les persones, és la base de La Trobada. És un projecte flexible i dinàmic que s’adapta a diferents necessitats de les persones per fomentar l’apoderament individual i generar canvi social.

beatriz-perez-moya-XN4T2PVUUgk-unsplash

Què fem a La Trobada?

És un espai comunitari de col·laboració i formació emmarcada en l’àmbit d’hostaleria i restauració, per tots els col·lectius. De dilluns a divendres en horari de 9h00 a 17h00, es realitzen activitats programades de formació prelaboral, participació, dinamització grupal i sensibilització.

Comptem amb espais de suport individual i de voluntariat per promoure activitats complementàries, la iniciativa de les persones participants i la participació ciutadana en general.