COM PARTICIPAR ?

“Per poder participar al projecte en qualsevol dels següents itineraris cal ser major de 18 anys, tenir motivació per a realitzar un procés comunitari i disposar de temps per participar”

Formatiu

Formacions teòriques i pràctiques col·laboratives.

Operatiu

Formacions teòriques i pràctiques col·laboratives.

Comunitari

Formacions teòriques i pràctiques col·laboratives.